Avsnitt 15: Du låter mig bo i trygghet

Bibeln har många berättelser om Gud som en anknytningsfigur – en trygg bas och säker tillflyktsort. Vi pratar om anknytningsteorin och det lilla barnets behov av av nära relationer för att till en början överleva och senare utmanas.

Psalt 139: 5-10 Psalt 4:9

Avsnitt 15: Du låter mig bo i trygghet – om anknytning och Gud