Avsnitt 34: Mose och ledarskapet

Mose leder uttåget ur Egypten och stöter på en hel del utmaningar. Vi pratar om ledarskapsteorin ”The five dysfunctions of a team” och resonerar om hur bristande tillit skapar konflikträdsla, undvikande av ansvar och svårigheter att se till gruppens bästa i en organisation. 2 Mos 18:13-27

Avsnitt 34: Mose och ledarskapet – ”The five dysfunctions of a team”