Avsnitt 4: Jesus i Getsemane

Jesus och lärjungarna befinner sig i Getsemane, precis innan Jesus förråds och fängslas, och vi diskuterar existentiell ensamhet. Matt 26:36-46

Avsnitt 4: Jesus i Getsemane – Om existentiell ensamhet