Live: Själens dunkla natt

Har depressionen ett budskap? Psykologerna Camilla von Below och Karolina Isberg livepoddar om melankoli och depression tillsammans med kulturjournalisten och radioprofilen Eric Schüldt från Sofia kyrkas kulturscen Glasrummet. Samtalet tar avstamp i en bibeltext och leder vidare genom psykologisk kunskap, samtidsreflektioner och existentiella frågor, allt sammanhållet av temat Själens dunkla natt. Joh 12:35-36

Musik: Tommie Sewón med band.

Själens dunkla natt – har depressionen ett budskap?