Avsnitt 44: I ungdomen

”Gläd dig, yngling, medan du är ung” läser vi i Predikaren. Men är det så kul att vara ung? I det här avsnittet pratar vi om den härliga, besvärliga och romantiserade ungdomstiden. Vi funderar också över dokumentären ”Målbrottskören” och hur allt växande samtidigt innebär en sorg. Pred 11:9-10

Avsnitt 44: I ungdomen