Välkommen!

Bibeln innehåller många berättelser om hur det är att vara människa och vi startade Psykologer läser Bibeln med avsikten att resonera om bibeltexter utifrån en psykologisk horisont. Vi har båda studerat en hel del teologi, men har valt att ägna våra professionella liv åt psykologin. Det här är ingen kronologisk eller fullständig förteckning över varken bibeltexter eller psykologiska teorier, utan har snarare blivit ett mellanrum där dessa går att kombinera. En lekplats för två psykologer som gillar att resonera strukturerat och associera fritt på samma gång.