Välkommen!

Psykologer läser Bibeln startades en lördagsmorgon i april. Vi noterade att många teologer använder psykologiska fenomen för att tolka och beskriva texter ur Bibeln och konstaterade att vi ganska ofta läser Bibeln precis så: från en psykologisk horisont. Och så tänkte vi att fler kanske tycker att det är kul att ta del av detta sätt att läsa böckernas bok. Vi har båda studerat en hel del teologi, men har valt att ägna våra professionella liv åt psykologin. Det här blir ingen kronologisk eller fullständig förteckning över varken bibeltexter eller psykologiska teorier, utan kanske snarare ett mellanrum där dessa går att kombinera. En lekplats för två psykologer som gillar att resonera strukturerat och associera fritt på samma gång. Häng med!