Om oss

Camilla von Below

Camilla är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare. Hon har också disputerat i klinisk psykologi. Hon har studerat teologi, till exempel med fokus på hur depression kan förstås ur ett psykologiskt och teologiskt eller existentiellt perspektiv. Camilla arbetar dels på S:t Lukas samtalsmottagning i Uppsala med psykoterapi, samtal, undervisning och handledning, dels på Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, där hon undervisar och forskar inom psykodynamisk psykoterapi.

Camilla är intresserad både av Bibeln och dess berättelser och av hur människor tolkat sina liv genom berättelserna under historiens gång.

Karolina Isberg

Karolina är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, har studerat teologi med fokus på tros- och livsåskådningsvetenskap och brinner särskilt för meningsfrågor. Hon är verksam i det egna bolaget Kintsukuroi med psykoterapi, handledning och utbildning.

Karolina växte upp i en prästfamilj och har fått Svenska kyrkan och bibelberättelserna med modersmjölken. Under tio år tog hon dock en paus från kyrklivet och återupprättade detta först när hon bodde utomlands och blev engagerad i Svenska kyrkan i Utlandet och samtidigt studerade teologi.