Frälsarkransstipendiater

Foto: Mikael M Johansson

Vi är så glada och stolta över att ha tilldelats Martin Lönnebos stipendium i Frälsarkransens anda, med följande motivering:

”Frälsarkransen inspirerar till nya sätt att öppna för existentiella samtal och kristen tro. Martin Lönnebos stipendium i Frälsarkransens anda vill uppmuntra kreativa pedagoger och till samtal om livets stora frågor.

Med genuin nyfikenhet på den bibliska texten och med en tillit till varandra, ordet och lyssnaren, bidrar Camilla von Below och Karolina Isberg till just sådana samtal och förtroliga möten.

I podden Psykologer läser Bibeln formulerar de, med utgångspunkt i sin egen profession, evangeliet på vår tids språk. De sätter bibeltexten i relation till sina erfarenheter som människor och gör kristen tro begriplig och relevant för oss idag.

Under tre år har de producerat ett 60-tal inspirerande poddavsnitt där de resonerar om bibeltexter ur en psykologisk horisont. Samtal i den lättillgängliga poddens form, som väcker nyfikenhet även hos människor som församlingar och kyrkan kan ha svårt att nå.

Genom att möta bibeltexten och mig som lyssnare i ögonhöjd ger de mig nya perspektiv och insikter på min personliga resa genom trons landskap och livet.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *