EN RIKTIGT GOD JUL

Psykologer läser Bibeln går sin andra jul till mötes och vill önska både julefrid och julefröjd genom att tipsa om våra två julavsnitt. Förra året pratade vi om familjen som socialt system och hur besvärligt det kan vara att fira jul med en familj som man inte trivs med. Vi funderade också över den ensamhet som många lever i och som kan kännas förstärkt under traditionsbundna högtider, när just gemenskap och samhörighet betonas.

I år ägnas julavsnittet åt julen som inte blev som det var tänkt. Vi tyckte att det var ett högst aktuellt tema detta år, liksom under den första julen när Josef och Maria är på väg för att skattskriva sig och Maria blir tvungen att föda sitt barn i ett stall. Vi resonerar om personlighetsfaktorer som gör det enklare eller svårare att förhålla sig till situationer när man måste tänka om och förhålla sig till sina traditioner på ett nytt sätt.

Alldeles efter nyår återkommer vi med ett nytt avsnitt om de tre stjärntydarna som följer den stora stjärnan som lyser på himlen. Hur hittar man sin egen stjärna och hur vågar man följa den?

Allt gott till dess!
Camilla & Karolina