Tema: Låt tårarna strömma som en flod

Vi läser verser från Psaltaren och Klagovisorna och pratar om sorgen och gemenskapen i pandemitider. Vi reflekterar över drivkraften att vilja bidra och utmaningarna med att känna mening.

Ps 137, Klag 2:18, Klag 4:9

Temavsnitt: Låt tårarna strömma som en flod – Om sorg och gemenskap i coronans tid

Länkar: