Avsnitt 2: Renhetslagarna

Utifrån renhetslagarna i Gamla testamentet diskuterar vi människans inneboende behov av att sortera, ordna och strukturera på gott och ont. 3 Mos 11:1-12, 4 Mos 19:11-22

Avsnitt 2: Renhetslagarna – Om ordning och oordning

Länkar