Avsnitt 6: Demon eller depression

Jesus driver ut en demon och vi funderar över hur psykiskt lidande kan förstås. Luk 8:26-29

Avsnitt 6: Demon eller depression – Om psykiskt lidande