Bibliotek

Avsnitt 1: Petrus och den uppståndne Jesus
Petrus återser den uppståndne Jesus och vi diskuterar deras dialog och funderar kring hållbar kommunikation. Joh 21:15-17
Avsnitt 2: Renhetslagarna
Utifrån renhetslagarna i Gamla testamentet diskuterar vi människans inneboende behov av att sortera, ordna och strukturera på gott och ont. 3 Mos 11:1-12, 4 Mos 19:11-22 Länkar
Avsnitt 3: Änkans gåva
Änkan skänker sina sista ören och vi diskuterar sårbarhet och vad det psykologiskt innebär att ge det sista man har. Mark 12:41-44 Länkar
Avsnitt 4: Jesus i Getsemane
Jesus och lärjungarna befinner sig i Getsemane, precis innan Jesus förråds och fängslas, och vi diskuterar existentiell ensamhet. Matt 26:36-46
Avsnitt 5: Förvisningen ur Paradiset
Adam och Eva förvisas ur Edens lustgård. Vi läser texten som en psykologisk skapelseberättelse och pratar om individuation. 1 Mos 3:11-3:13, 22-23
Avsnitt 6: Demon eller depression
Jesus driver ut en demon och vi funderar över hur psykiskt lidande kan förstås. Luk 8:26-29
Avsnitt 7: Tro stor som ett senapskorn
Med tro stor som ett senapskorn kan både berg och mullbärsträd förflyttas. Vi resonerar kring både tro och magiska tankar. Matt 17:20, Lukas 17:6
Avsnitt 8: Att ge upp sig själv
”Förneka dig själv och följ mig” säger Jesus. Vi pratar om att hitta sig själv och att vilja överskrida sig själv för något annat. Vad är ens självet? Matt 16:24-25 Länkar
Avsnitt 9: Jag bär bud om en stor glädje
Vi läser julevangeliet och diskuterar julfirandets dramaturgi samt konflikterna och ensamheten som kan uppstå i jakten på julkänslan. Luk 2:1-20 Länkar
Avsnitt 10: Var inte rädd
Bibeln innehåller flera uppmaningar om att vi inte ska vara rädda. Vi diskuterar grundaffekten rädsla och vad man egentligen får känna? Luk 1:28-31, Luk 2:8-10, Joh 14:27
Avsnitt 11: Kain och Abel
Kain slår ihjäl sin bror Abel och vi resonerar kring avund, konkurrens och utanförskap. 1 Mos 4:2-16
Avsnitt 12: Pappan, sönerna och vingården
Två bröder förhåller sig olika till sin pappas uppmaning om att arbeta i vingården. Vi pratar om hur man vet vad man vill eller hur man annars tar reda på det. Matt 21:28-31
1 2 3