Bibliotek

Besvärliga familjer
Vad är en familj? Vad hade hänt om den heliga familjen inte blivit en familj? Vilka människor såg Jesus som sin familj? Och hur gick det egentligen när Lea och Rakel från första avsnittet fick barn som växte upp och blev stora? I det tredje och sista avsnittet där Psykologer läser Bibeln möter podcasten Vad …
Besvärliga människor
Vad gör en människa besvärlig? Varför är det så svårt att stå ut med godhet? Finns det en rättmätig besvärlighet? Och vem är egentligen den besvärliga i historien som slutar med Johannes döparens huvud på ett fat? I det andra av tre avsnitt där podden Psykologer läser Bibeln möter podden Vad Synd! pratar vi bland …
Besvärliga känslor
Varför skäms Adam och Eva för att de är nakna snarare än för att de ätit av den förbjudna frukten? Vad betyder det att Leas ögon är matta? Och vad hade hänt om Petrus hade använt lågaffektivt bemötande mot Jesus? I det första av tre avsnitt som vi gör med podcasten Vad synd! tar vi …
Avsnitt 42: Finns det någon tröst?
Prästerna Kerstin Dillmar och Lars Björklund har precis skrivit en bok om tröst och tillsammans med dem läser vi ur Job och resonerar kring vad tröst egentligen är. Job 26:1-14
Avsnitt 41: Det dåliga samvetet
På skuldtoppen förefaller sådant som inte har hunnits med generera mest dåligt samvete. I Korintierbrevet står det att ”Allt är tillåtet – men allt är inte är nyttigt.” Hur kan vi förstå det här? Vi pratar om skuld och dåligt samvete och särskilt om skuldkänslorna över det som vi inte har gjort. 1 Kor 10:23-10:26
Avsnitt 40: Den goda vreden
I texten är Jesus arg över kommersen i templet och visar det tydligt. Vrede kan vara allt från mild gränssättning till ursinne, enligt psykologi, och kommer över oss alla ibland. Men en del vill inte ”vara en arg person” och motar bort den. Andra kan inte kontrollera den. Vi ser närmare på dess kraft och …
Avsnitt 39: Intuitionens bedräglighet
Noa och hans familj tar sin tillflykt till arken, medan syndafloden stiger över jorden. Men hur visste Noa att det var dags att lämna arken och gå iland efter att vattnet hade sjunkit undan? Vi pratar om betydelsen av intuition, men också om hur bedräglig den kan vara. För vad hade hänt om Noa inte …
Avsnitt 38: Empatins gränser
Lärjungarna ska åka och vila upp sig, men människor kommer efter och vill ha deras hjälp. De får skjuta upp sina egna behov. I kontaktyrken nuförtiden är sjukskrivningstalen höga och många uttrycker empatitrötthet. Vad är det som händer när vi behöver sätta andra före oss själva hela tiden, och varför ska man ta på sin …
Avsnitt 37: Att leva med döden
Livet innehåller gränssituationer, där dödens närvaro väcker en medvetenhet om livets ändlighet. I dagens avsnitt pratar vi om dessa gränssituationer, om Antonius Blocks förhandling med döden i filmen Det sjunde inseglet och om hur svårt det är förhålla sig till det som vi inte vet någonting om. Pred 12:1-7
Avsnitt 36: Åldrande
I en berättelse från Gamla testamentet beskrivs den åldrade personen med vördnad och åldersångest verkar okänt. Men idag vill många stoppa sitt fysiska åldrande och slippa tänka på dödens realitet. Går det att åldras med värdighet? 1 Sam 3:2-10
Avsnitt 35: Uppstånden och pånyttfödd
Ibland vill vi inget hellre än att börja om från början, vända blad eller dra ett streck över konflikter, svek eller besvärliga situationer. Men är det möjligt? Vi läser texten ur påskens berättelse om när de tre kvinnorna kommer till den tomma graven och möts av budskapet att Jesus lever. Vad skiljer uppståndelsen från att …
Avsnitt 34: Mose och ledarskapet
Mose leder uttåget ur Egypten och stöter på en hel del utmaningar. Vi pratar om ledarskapsteorin ”The five dysfunctions of a team” och resonerar om hur bristande tillit skapar konflikträdsla, undvikande av ansvar och svårigheter att se till gruppens bästa i en organisation. 2 Mos 18:13-27
1 4 5